Perth Japan Festival 2017
by Konnichiwa 
Telethon 2016
Telethon 2016
Taiko on @ HBF Run for A Reason 2016
Taiko on @ Telethon 2015
Taiko On Yatai @ Bunbury's Multicultural Night Under the Stars 2015
Taiko On @ Kalbarri Zest Festival